loader
Sociale teams

Heb je vragen, loop je ergens tegen aan of maak je je zorgen en wil je daarover in gesprek? 

Dan kun je altijd bij het lokale Sociaal Team terecht! Oost Gelre: sociaalteam@oostgelre.nl of 0544-393616 Winterswijk: depost@winterswijk.nl of 0543-543960

COC Twente Achterhoek

COC Twente en de Achterhoek is een onderdeel van de landelijke belangenorganisatie COC 

en zet zich in om homoseksualiteit en genderidentiteit bespreekbaar te maken. Hun doel is om bij te dragen aan de emancipatie van LHBTI+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) personen in Twente en de Achterhoek. Hierbij werken ze samen met diverse organisaties in de regio.

Wil je meer weten over ondersteuning, jongeren en onderwijs of activiteiten? Kijk dan op hun website: www.coctwenteachterhoek.nl of de algemene site: www.coc.nl

Goed Geaard

Goed Geaard is een lokaal initiatief en is begonnen met een facebook pagina waar mensen hun coming out verhalen delen. 

Ze komen op voor geaardheid in de Achterhoek en staan voor normalisatie van diversiteit ten opzichte van zowel seksuele oriëntatie als gender identiteit.

Ook organiseren ze laagdrempelige activiteiten voor iedereen die “goed geaard” is. www.goedgeaard.nl

Stichting Roze50+

De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland, wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, 

homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksen 50-plussers (LHBTI+) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging. Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan. Dit omdat emancipatie een proces is dat door de achterban zelf gedragen moet worden. Meer informatie vind je op de website: www.roze50plus.nl
GSA – onderwijs

De GSA (Gender and Sexuality Alliance) is een groep scholieren die vindt 

dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden. Iedere school kan een GSA starten. GSA’s in Nederland krijgen steun van het COC. Zij steunen de GSA’s met gratis actiemateriaal, lokale ondersteuning door GSA-coördinatoren, regionale en landelijke GSA-dagen en landelijke campagnes zoals Paarse Vrijdag of de International Day of Silence.

Hoe organiseer je als leerling een GSA, informatie voor docenten, materiaal en kennis, dit alles vind je op de website: www.gsanetwerk.nl

De Kringen

De Kringen is een landelijke organisatie die maar één doel heeft: zoveel mogelijk

mensen met elkaar in contact brengen. Laagdrempelig en respectvol. Het is de plek voor het uitbreiden van je sociale netwerk en misschien maak je zelfs vrienden voor het leven.

Meer weten over waar er kringen zijn en hoe je kan aansluiten? Ga naar: www.dekringen.nl

John Blankenstein Foundation

De JBF wil graag een veilige plek bieden aan (prof) sporters

die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over hun geaardheid, uitsluiting of andere situaties gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Zij zijn onafhankelijk en hebben binnen hun team veel kennis en ervaring in huis op het gebied van LHBTI+, diversiteit en inclusie binnen de (top)sport. www.johnblankensteinfoundation.nlMeer informatie vind je op de website: www.roze50plus.nl

Movisie

Hoe maak je de maatschappij, jouw bedrijf, instelling, organisatie inclusiever voor lesbische vrouwen,

homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen? Het thema LHBTI+ -emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan het inclusiever maken van de samenleving voor LHBTI+’s. Movisie is het landelijke kennis instituut en samen met de praktijk en het beleid ontwikkelen zij bruikbare kennis voor overheid en professionals. www.movisie.nl/lhbti-emancipatie

Roze in Blauw (politie)

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie.

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen. Wil je iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via rozeinblauw@politie.nl Je kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. Let op: bel bij spoed altijd 112! www.politie.nl

Lokaal jongerenwerk

In zowel Oost Gelre als in Winterswijk is er lokaal jongerenwerk.

In Oost Gelre is dat Mazzel en in Winterswijk is dat SPOT jongerenwerk. 

Heb je vragen, zit je ergens mee, heb je een wild idee of maak je, je zorgen? Neem dan contact op met de lokale jongerenwerkers. Hun gegevens vind je op de site! www.alsjemazzelhebt.nl www.spotjongerenwerk.nl 

Hulpverlening bij homo-/ biseksualiteit in man-vrouw relaties

Orpheus Nederland is er voor iedereen die te maken krijgt met homo-, 

lesbische of biseksuele gevoelens bij zichzelf of bij de partner binnen of na een heterorelatie. Zij bieden hulp voor zowel de hetero-partner als de ander. www.orpheusnederland.nl